Звіт ревізійної комісії за 2014 рік.
Понеділок, 30 березня 2015, 20:03

З  В  І  Т

про висновки ревізора щодо результатів фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

за 2014 рік.

Ревізором товариства Ільчиняк Вірою Олексіїною проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.

В результаті проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності встановлено:

- валюта балансу на кінець звітного періоду – 12804 тис. грн.;

- рух грошових коштів по розрахункових рахунках склав  9276 тис. грн.

в т. ч. від реалізації продукції                                 -       9249 тис. грн.

            інші поступлення                                        -      27 тис. грн.

- наявність грошових коштів на кінець звітного періоду - 172 тис. грн.;

- фінансовий результат (збиток) від звичайної діяльності за 2014 рік - 765 тис. грн.;

- дохід (обсяг) реалізації готової продукції – 7934,3 тис. грн.;

- дохід від іншої реалізації – 127,4 тис. грн.;

- вироблено товарної продукції –7377 тис. грн.;

Випуск продукції в натуральному виді:

-                      залізобетонні вироби – 1,9 тис. м?;

-                      бетонні блоки стін підвалів – 0,9 тис. м?;

-                      бетон товарний – 5,3 тис. м?;

-                      використано сировини і матеріалів на суму 5974 тис. грн.;

-                      виплачено зарплати за звітний період 1113 тис. грн.;

-                      амортизація основних фондів 313 тис. грн.;

За звітний період сплачено податків:

-                      податок на додану вартість                                    –     399,2 тис. грн.;

-                      податок на землю                                                 –     284,4 тис. грн.

-                      відрахування на єдиний соціальний внесок              –      524,7 тис. грн.

-                      податок з фізичних осіб                                        -       153,2 тис. грн.

Сплачено штрафних санкцій до бюджету  грн.

Річна інвентаризація сировини, матеріалів, готової продукції, товарів проведена в строки згідно наказу «Про проведення річної інвентаризації за 2014 рік №39 від 28 жовтня 2014 року.

Інвентаризацією виявлено:

Пісок                                                    96,53 тонн                 на суму 11850,30 грн.

Портландцемент ІІ/АШ-400                      2,07 тонн                   на суму 1493,28 грн.

Щебень гранітний фракція 5-20               2,29 тонн                   на суму 539,06 грн.

Разом 100,89 (сто) тонн на суму 13882,64 ( тринадцять тисяч вісімсот вісімдесят дві) гривні.

Недостача матеріалів згідно з рішенням інвентаризаційної комісії в сумі 13882,64 грн. списана в межах норм природних втрат в зв’язку з поступленням і збереженням матеріальних цінностей на рахунок «Основного виробництва».