Інформація про акції Товариства
П'ятниця, 20 квітня 2018, 15:15

Інформація про акції Товариства

   Загальна кількість цінних паперів ПАТ “Дрогобицький ЗЗБВ”, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПАТ “Дрогобицький ЗЗБВ”, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 18 квітня 2018 року, складає 8134862 (Вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі вісімсот шістдесят дві) штук простих іменних акцій Товариства, із них - 8108561 (Вісім мільйонів сто вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) штук голосуючих акцій.

Наглядова рада Товариства