Повідомлення про суттєві події
Вівторок, 21 квітня 2020, 17:44

Повідомлення про суттєві події

щодо неможливості проведення та перенесення  річних  Загальних зборів акціонерів                                

Приватного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»                     

скликаних на 23 квітня 2020 р.

Приватне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, далі - Товариство) повідомляє про не проведення та перенесення  річних Загальних зборів акціонерів Товариства, запланованих на 23 квітня 2020 року. 

Дане рішення прийнято Наглядовою радою Товариства на підставі п.2 Постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» у відповідності до положень якого на усій території України встановлено карантин та заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Зважаючи на викладене, Збори акціонерів Товариства у вказану дату 23.04.2020р. не будуть проводитись, підготовчі дії щодо проведення Зборів призупиняються, а повідомлення акціонерам про проведення цих Зборів  на 23.04.2020 р., яке розміщено  на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – www.smida.gov.ua  та на сайті Товариства www.drogzbv.com.ua відкликається.

Інформуємо, що відповідно до положень Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» річні Загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Про нову дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та інші питання з проведення таких зборів буде вирішено Наглядовою радою Товариства та повідомлено всім акціонерам додатково у встановленому законодавством і статутом Товариства порядку, після закінчення періоду карантину.

Наглядова рада Товариства

Ел.Підпис