Інформація про акції Товариства
Четвер, 27 серпня 2020, 17:44

Інформація про акції Товариства

 Загальна кількість цінних паперів приватного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного Національним Депозитарієм України станом на 21.08.2020 року, складає 8134862 (Вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі вісімсот шістдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства на дату складання переліку осіб (станом на 21.08.2020 року), які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, складає  8108561 (Вісім мільйонів сто вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій.

Ел.підпис