Інформація про акції Товариства
Вівторок, 21 грудня 2021, 19:15

Загальна кількість цінних паперів приватного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів, складеного Національним Депозитарієм України станом на 16.12.2021 року, складає 8134862 (Вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі вісімсот шістдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій приватного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» на дату складання переліку акціонерів (станом на 16.12.2021 року), яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборах, складає  8108561 (Вісім мільйонів сто вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій.