Інформація про акції Товариства
Четвер, 27 серпня 2020, 17:44

Інформація про акції Товариства

 Загальна кількість цінних паперів приватного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів», згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного Національним Депозитарієм України станом на 21.08.2020 року, складає 8134862 (Вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі вісімсот шістдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства на дату складання переліку осіб (станом на 21.08.2020 року), які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, складає  8108561 (Вісім мільйонів сто вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій.

Ел.підпис

 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
Четвер, 23 липня 2020, 18:48

                                                                                                                              

Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться 28.08.2020 року о 12-00 годині за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись  з 11-00  до 11-45 години у день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 21.08.2020 року (станом на  24 годину).

Докладніше
 
Повідомлення про суттєві події
Вівторок, 21 квітня 2020, 17:44

Повідомлення про суттєві події

щодо неможливості проведення та перенесення  річних  Загальних зборів акціонерів                                

Приватного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»                     

скликаних на 23 квітня 2020 р.

Приватне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, далі - Товариство) повідомляє про не проведення та перенесення  річних Загальних зборів акціонерів Товариства, запланованих на 23 квітня 2020 року. 

Докладніше
 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
Вівторок, 31 березня 2020, 19:02

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

05505495

4. Місцезнаходження емітента

82109 Львiвська область Дрогобицький м. Дрогобич вул. Фабрична, 61

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(03244)21740 (03244)10261

6. Адреса електронної пошти

zavodzbv@ukrpost.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

30.03.2020

наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 30.03.2020)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.drogzbv.com.ua

 

31.03.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Докладніше
 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
Понеділок, 16 березня 2020, 18:20

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться 23.04.2020 року о 12-00 годині за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись  з 11-00  до 11-45 години у день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 16.04.2020 року (станом на  24 годину).

Докладніше
 
Особлива інформація
Четвер, 25 квітня 2019, 17:20

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Докладніше
 
Інформація про акції
Понеділок, 22 квітня 2019, 18:16

 

Інформація про акції

Ел.Підпис

 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
Четвер, 04 квітня 2019, 18:17

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05505495

4. Місцезнаходження

Львівська , Дрогобицький, 82109, м. Дрогобич, Фабрична, 61

5. Міжміський код, телефон та факс

(03244)21740 (03244)10261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

Докладніше
 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
Понеділок, 18 березня 2019, 18:22

Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться 24.04.2019 року за адресою: 82103, Львівська область, м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись  з 11-00  до 11-45 години у день та за місцем проведення Зборів.

Докладніше
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
Четвер, 05 липня 2018, 21:32

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82100, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

03244 21740 03244 10261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

Докладніше
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
Четвер, 31 травня 2018, 00:00

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82103, м. Дрогобич, Фабрична,61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

(03244)21740 (0324)410261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

 
Докладніше
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 Наступна > Кінець >>

Сторінка 2 з 5