Повідомлення про суттєві події
Вівторок, 21 квітня 2020, 17:44

Повідомлення про суттєві події

щодо неможливості проведення та перенесення  річних  Загальних зборів акціонерів                                

Приватного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»                     

скликаних на 23 квітня 2020 р.

Приватне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, далі - Товариство) повідомляє про не проведення та перенесення  річних Загальних зборів акціонерів Товариства, запланованих на 23 квітня 2020 року. 

Докладніше
 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
Вівторок, 31 березня 2020, 19:02

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

05505495

4. Місцезнаходження емітента

82109 Львiвська область Дрогобицький м. Дрогобич вул. Фабрична, 61

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(03244)21740 (03244)10261

6. Адреса електронної пошти

zavodzbv@ukrpost.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

30.03.2020

наглядовою радою Товариства (протокол б/н вiд 30.03.2020)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

www.drogzbv.com.ua

 

31.03.2020

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Докладніше
 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
Понеділок, 16 березня 2020, 18:20

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться 23.04.2020 року о 12-00 годині за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Фабрична, буд. 61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах буде проводитись  з 11-00  до 11-45 години у день та за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 16.04.2020 року (станом на  24 годину).

Докладніше
 
Особлива інформація
Четвер, 25 квітня 2019, 17:20

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Докладніше
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 Наступна > Кінець >>

Сторінка 3 з 7