Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
П'ятниця, 27 квітня 2018, 00:00

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82100, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

03244 21740 03244 10261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

 
Докладніше
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
П'ятниця, 27 квітня 2018, 00:00

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітентаI. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв”

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

82100, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61

4. Код за ЄДРПОУ

05505495

5. Міжміський код та телефон, факс

03244 21740 03244 10261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

 
Докладніше
 
Інформація про акції Товариства
П'ятниця, 20 квітня 2018, 15:15

Інформація про акції Товариства

   Загальна кількість цінних паперів ПАТ “Дрогобицький ЗЗБВ”, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПАТ “Дрогобицький ЗЗБВ”, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 18 квітня 2018 року, складає 8134862 (Вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі вісімсот шістдесят дві) штук простих іменних акцій Товариства, із них - 8108561 (Вісім мільйонів сто вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна) штук голосуючих акцій.

Наглядова рада Товариства

 
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
П'ятниця, 20 квітня 2018, 12:34

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький завод залiзобетонних виробiв"”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05505495

4. Місцезнаходження

Львівська , Дрогобицький, 82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61

5. Міжміський код, телефон та факс

(03244)21740 (03244)10261

6. Електронна поштова адреса

zavodzbv@ukrpost.ua

Докладніше
 
Повідомлення про збори акціонерів 24.04.2018р.
Четвер, 22 березня 2018, 22:24

До відома акціонерів

публічного акціонерного товариства "Дрогобицький завод залізобетонних виробів" !

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ" (код ЄДРПОУ 05505495; місцезнаходження: 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул.Фабрична,61), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі –Збори), які відбудуться 24.04.2018 року за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична,61, адміністративний будинок Товариства, зал засідань (другий поверх). Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись  з 11-00  до 11-45 год. у день та за місцем проведення Зборів. Початок Зборів о 12-00 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18.04.2018р. (станом на  24-00 год.).

Проект порядку денного з проектами рішень (крім кумулятивного голосування).

Докладніше
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 Наступна > Кінець >>

Сторінка 4 з 7