Положення про загальні збори акціонерів 2015 р.
Понеділок, 30 березня 2015, 20:09

 «Затверджено»                                          

Загальними зборами акціонерів        

Публічного акціонерного товариства               

«Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

Протокол від «27» березня 2015 р.

Голова правління___________ Княжев С.В.               

 

Детальніше...
 
Звіт ревізійної комісії за 2014 рік.
Понеділок, 30 березня 2015, 20:03

З  В  І  Т

про висновки ревізора щодо результатів фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

за 2014 рік.

Ревізором товариства Ільчиняк Вірою Олексіїною проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.

В результаті проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності встановлено:

- валюта балансу на кінець звітного періоду – 12804 тис. грн.;

- рух грошових коштів по розрахункових рахунках склав  9276 тис. грн.

в т. ч. від реалізації продукції                                 -       9249 тис. грн.

            інші поступлення                                        -      27 тис. грн.

- наявність грошових коштів на кінець звітного періоду - 172 тис. грн.;

- фінансовий результат (збиток) від звичайної діяльності за 2014 рік - 765 тис. грн.;

- дохід (обсяг) реалізації готової продукції – 7934,3 тис. грн.;

- дохід від іншої реалізації – 127,4 тис. грн.;

- вироблено товарної продукції –7377 тис. грн.;

Детальніше...
 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІРНЕРІВ ПАТ «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
П'ятниця, 20 лютого 2015, 15:17

Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» (код за ЄДРПОУ 05505495, який знаходиться за адресою: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61.) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» відбудуться 27 березня 2015 року об 11 годині в залі засідань (2 поверх) приміщення адміністративного будинку публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за адресою: 82103, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 10.30 до 11.00 год. в день та за місцем проведення зборів.

Детальніше...
 
ПРОТОКОЛ Річних загальних зборів акціонерів від 05 березня 2014 року .
Четвер, 27 березня 2014, 15:11

ПРОТОКОЛ

Річних загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів»

від 05 березня 2014 року

 

 

м. Дрогобич                                                                                                                   05.03.2014 року

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів  -  зал засідань (2 поверх) приміщення адміністративного будинку публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» за адресою: 82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Фабрична, 61. Річні загальні збори акціонерів розпочато 05 березня 2014 року об 11-00 год.

Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Дрогобицький завод залізобетонних виробів» від 15.01.2014 року реєстрація здійснена реєстраційною комісією в особі: Пельтек Дмитра Дмитровича – Голова реєстраційної комісії та Бичко Олега Ігоровича – Секретар реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складено ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 27 лютого 2014 року.

Детальныше
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.
П'ятниця, 07 березня 2014, 11:21

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство ,,Дрогобицький

завод залiзобетонних виробiв”

2. Код за ЄДРПОУ 05505495

3. Місцезнаходження 82103, м. Дрогобич, Фабрична, 61

4. Міжміський код, телефон та факс 03244 21740 03244 10300

5. Електронна поштова адреса zavodzbv@ukrpost.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом

для розкриття інформації 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

Детальніше...
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>

Сторінка 6 з 6